Zmena hesla:

Heslo musí mať minimálne 6 znakov a nesmie obsahovať nasledovné znaky: < > ' "